Gửi tin nhắn
SUZHOU SHENHONG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
các sản phẩm
Contact Us
Home >

SUZHOU SHENHONG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD Contact Info

SUZHOU SHENHONG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Address :

Tanjietang, Xinhe Village, Yetang, Shanghu Town, thành phố Chagnshu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Factory Address :

Không có 2.Yongfu Road, Yetang, Shanghu Town, thành phố Chagnshu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Work Time

8:00-18:00

Phone

86-512-52844889(Work Time)

86--15050307199(Nonworking time)

Fax :

86-512-52844879


Ms. Judy

Skype:

jinlei882007@hotmail.com

ICQ:

719104018

Contact at Any Time
SUZHOU SHENHONG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Address :

Tanjietang, Xinhe Village, Yetang, Shanghu Town, thành phố Chagnshu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Fax :

86-512-52844879

Phone :

86-512-52844889

Send